Krišjāņu pagasta bibliotēka
 

Aktualitātes

NOVEMBRIS

"Ap māti bites aplīp rudenī,

Ap savu valsti mēs, kad vētras staigā.

Ap Latviju, kam vairogs zvaigžņu zaigā,

Mēs aplīpam kā bites rudenī."

/Z.Lazda/

Izstādes:

07.11.

Rakstniekam Kārlim Skalbem-140/1879-1945/

"Par katru stundu Dievam pateicos...."

11.11.-22.11.

Saules mūžu Latvijai! 

Pasākumi bērniem:

11.11.-17.11.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa

(pasākuma datums tiks precizēts)