Krišjāņu pagasta bibliotēka

SVARĪGA INFORMĀCIJA!!!

ESI ATBILDĪGS PAR SEVI UN CILVĒKIEM SEV APKĀRT!

KRIŠJĀŅU PAGASTA BIBLIOTĒKA LĪDZ 12.MAIJA IEROBEŽO LIETOTĀJU APKALPOŠANU KLĀTIENĒ.

GRĀMATAS, PERIODIKU IR IESPĒJA APMAINĪT, ZVANOT PA TELEFONU 28675441 ,RAKSTOT E-PASTU krisjanubibl(at)inbox(dot)lv vai  ILGI NEUZTUROTIES BIBLIOTĒKĀ UN IEVĒROJOT DROŠĪBAS PASĀKUMUS!

JA VĒLIES KONSULTĀCIJU VAI VAJAG SAGATAVOT UZZIŅU, ZVANI  PA TELEFONU 28678441!

LASĪTAVA,TAJĀ SKAITĀ INTERNETA,LIETOTĀJUS NEAPKALPOS!

BIBLIOTĒKA AICINA IZMANTOT IESPĒ3JU REĢISTRĒTIES ELEKTRONISKO GRĀMATU LASĪŠANAI www.3td.lv

 

 

No 16.03-14.04.  Krišjāņu pagasta bibliotēka ierobežo  lietotāju apkalpošanu klātienē. Ir iespēja apmainīt grāmatas, periodiku, ilgi neuzturoties bibliotēkā un ievērojot drošības pasākumus!

Ja vēlies konsultāciju vai vajag sagatavot uzziņu, kā arī vēlies jau iepriekš rezervēt grāmatas, tad zvani pa telefonu :64546648 vai 28678441!

Lasītava, tajā skaitā interneta, lietotājus neapkalpos.

Bibliotēka aicina izmantot iespēju reģistrēties  elektronisko grāmatu lasīšanai www.3td.lv