Skujetnieku bibliotēka

Par bibliotēku

 1.06.-4.07.2022.

BIBLIOTEKĀRE ATVAĻINĀJUMĀ.

Literatūru varēs apmainīt 14.,21., un 28, jūnijā no plkst.9.00-12.00

Tiksimies jūlijā! 

 

Maksas pakalpojumi

Pamatojoties uz 21.12.2021. Balvu novada Domes deputātu sēdes*

protokolu Nr.19., 11.§ noteikti sekojoši maksas pakalpojumi bibliotēkā:

 

BIBLIOTĒKAS MAKSAS PAKALPOJUMI

 

Informācijas izdruka:

- A4 melnbalta teksta lappuse                                                                                  0.11

- A4 lapa (no abām pusēm, melnbalta)                                                                    0.17

- A4 krāsaina teksta lappuse                                                                                    0.36

- A4 krāsaina teksta pus lappuse                                                                             0.18

- A4 krāsaina attēla lappuse                                                                                     0.62

- A4 krāsaina attēla pus lappuse                                                                              0.32

Kopēšanas pakalpojumi:

- A4 lappuse (melnbalta)                                                                                          0.11

- A4 formāta lapa (no abām pusēm, melnbalta)                                                       0.17

Skenēšana (teksts / attēls)  1 lappuse                                                                             0.19

Laminēšana

- Vizītkartes formāts                                                                                                 0.18

- A4 formāts                                                                                                              0.73

 

*Ar sēdes protokola izrakstu var iepazīties pie bibliotekāres.

 

 

 

 

 

 

Cienījamie bibliotēkas lietotāji!

No 1.aprīļa ir mainījies bibliotēkas darba laiks-pirmdienās,sestdienās un svētdienās bibliotēka slēgta!

Pārējās dienās apmeklējumu laiks paliek nemainīgs.

Sīkāk http://bibliotekas.lv/lazdukalns2/pages/par-biblioteku/darba-laiks.php

 

 

 

 

             

 

Skujetnieku bibliotēka atrodas Lazdukalna pagasta teritorijā,tā dibināta 1953.gada3.jūlijā kā Lieparu ciema bibliotēka.

1977.gada 28.martā Lieparu ciems tika likvidēts un tā teritorija pievienota Lazdukalna pagastam, no šī laika bibliotēka visos dokumentos uzrādās kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka.

Tā tika pārcelta uz Skujetnieku ciemu,kur atrodas joprojām.Pēc novadu reformas struktūrvienības nosaukums ir Rugāju novada Lazdukalna pagasta ,,Skujetnieku bibliotēka".