Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēka

Būsim godprātīgi un atbildīgi!

Cienījamie Skujetnieku bibliotēkas apmeklētāji!
Visa informācija par krīzes situāciju valstī un bibliotēkas darbību šinī laikā.