Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēka
 

Aptaujas anketa apvienotā Balvu novada iedzīvotajiem.

Jaunizveidojamā novada attīstības procesos  ir svarīgs Tavs viedoklis! Jūsu atbildes būs nozīmīgs ieguldījums mūsu jaunizveidotā novada sekmīgā un saskaņotā attīstībā!

Aptauja iedzīvotājiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfISglACR5n1QCqv4hdSNYkswbkBNadM3Y07cS0YXJc0ediNA/viewform

Aptauja uzņēmējiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejIASRoJt-wlanI6GCxuXPyhq42gZWPuA_VS7jyR9MheFaeQ/viewform

Drukātā veidā anketu var saņemt un aizpildīto aptaujas veidlapu lūdzam nogādāt:

Skujetnieku bibliotēkā, Liepu iela 4-1, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts.

Ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Pašvaldībai ir ļoti svarīgi zināt, kā jūtas, ko domā un vēlas mūsu iedzīvotāji un uzņēmēji, lai apzinātu jaunās pašvaldības darbības pilnveidošanas virzienus un noskaidrotu Jūsu viedokli par jaunizveidotā Balvu novada attīstības iespējām, tendencēm, esošajām problēmām un to iespējamiem risinājumiem.

Tādēļ, iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti līdz š.g. 21. jūnijam aizpildīt elektronisku aptaujas anketu, sniedzot savu vērtējumu par dzīvi novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un novada attīstības iespējām.