Bibliotekārs arī Norvēģijā ir bibliotekārs...

2008.gada aprīlis.

Ringsakeras tautas bibliotēka Norvēģijā.