Lazdulejas pagasta bibliotēka

Ieskats vēsturē

Arhīvā nav atrasti dokumenti par Lazdulejas pagasta bibliotēkas dibināšanu, bet bibliotēkas inventāra grāmatā pirmais ieraksts datēts ar 1951. gadu.Bibliotēka tajā laikā atradās Šķilbēnos un tās nosaukums bija Šķilbēnu ciema bibliotēka.Pēc otrā pasaules kara agrākajā Šķilbēnu pagasta teritorijā tika izveidotas vairākas ciema padomes, tai skaitā Egļevas, Loginu u.c.
1954. gadā Šķilbēnu ciema padomei pievienoja Egļevas ciema padomi.  Administratīvi teritoriālie pārkārtojumi Šķilbēnu ciema padomes teritorijā notika līdz 1971. gadam. Tā rezultātā Šķilbēnu ciema padomes rietumu daļā izveidojās Lazdulejas ciema padome.
1969. gadā bibliotēku no Šķilbēniem pārcēla uz kolhoza "Borec" "Egļevu" un tā saucās Lazdulejas ciema bibliotēka. Bibliotēkas vadītāja bija Valentīna Frolova.


1973. gadā bibliotēku pārcēla uz jauno kolhoza kantora  ēku. Valentīna Frolova aizgāja pensijā un par bibliotēkas vadītāju sāka strādāt Jeļena Aleksandrova.
1977. gadā bibliotēkas vadību pārņēma Skaidrīte Logina.
1990. gadā  mainīja bibliotēkas nosaukumu -  Lazdulejas ciema bibliotēka tika pārdēvēta par Lazdulejas pagasta bibliotēku.
1993. gada oktobrī bibliotēkai tika ierādītas jaunas telpas bērnudārzā, vienā ēkā ar Egļuciema sākumskolu. 1998. gadā  Egļuciema sākumskolu slēdza.Bibliotēka joprojām atrodas šajā ēkā un to vada Skaidrīte Logina.


Bibliotēkā lietotājiem ir pieejami 4 datori un interneta pieslēgums. Ir kopētājs, printeris un skeneris.