Aktualitātes

                   Novembris bibliotēkā

Literatūras izstādes:

  1. Ilggadējam Saimniecības agronomam, aizrautīgajam novadpētniekam Jānim Aleksandrovam – 100
  2. Mūsdienīgākais latviešu dvēseles un likteņgaitu tulks.

Latviešu dzejniekam, prozaiķim un politiķim – Kārlim Skalbem – 140

  18. novembris "Latvijas Republikas Proklamēšanas diena”

     " Uz zemeslodes, zem saules, ir tāda zeme – Latvija,                                                                                                                   uz  zemeslodes, zem saules ir tāda tauta  -  latvieši."

Pasākumi:

11.11. – 17.11.  Ziemeļvalstu svētki…

/izlikta literatūra ar ziemeļvalstu autoru darbiem/

1.Rīta stundas lasījumi pirmskolas iestādē

2. Krēslas stundas lasījums novada bibliotēkā.

Citi pasākumi:

Baltinavas amatnieku izstāde.

Piedalīties

1. novembris - Mutvārdu vēstures interviju veidošana un saglabāšana, lektore Māra Zirnīte

15.novembris - Efektīva informācijas nodošana sabiedrībai, lektore Aiga Veckalne

20 novembris- seminārs Balvu RCB A. Pekšēnas lekcija                                                                                                                "Darbs ar deinstucionalitiem klientiem"