Novadpētniecība

 

Materiāli par novadu sakārtoti vairākās mapēs:

                   * Baltinavas vēstures lappuses

                   * Kultūras dzīve Baltinavā

                   * Baltinavas novada  bibliotēka

                   * Baltinavas katoļu baznīca

                   * Baltinavas parezticīgo baznīca.

                   * Baltinavas vidusskola.

                   *  Baltinavas Kristīgāgā internātpamatskola

                  * Baltinava un baltinavieši šodien

                  * Reiz bija p.s. "Baltinava"

                  * Novadnieki

                  * Osvalds Baltinavā

Tematiskās mapes

                   * Rokdarbniecēm - priekšauti

                   * Lieldienas

                   * Jāņi - vasaras saulgrieži

                   * Ziemassvētki

                   * Viss par puķēm