Briežuciema bibliotēka

Novadpētniecība

Briežuciems
Vēsture

 Ar Latvijas PSR Augatākās Padomes Prezidija 1945.gada 1. augusta dekrētu nodibinātas Abrenes apriņķa Baltinavas pagasta Bukstu ciema un Kvašņevas ciema padomes. 1954.gada 9. jūlijā Kvašņevas un Bukstu ciema padomju apvienotajā sesijā šīs padomes nolemj apvienoties un saukties par Kvašņevas ciema padomi. Šo lēmumu apstiprina 1954.gada 13.jūlijā. 1959.gada 11.novembrī Kvašņevas ciema padomomes teritoriju pievieno Kārsavas rajonam, bet no 1962. gada 17. aprīļa ciema teritorija ietilps Balvu rajonā.

Ar 1968.gada 27.jūnija Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētu Kvašņevas ciema padomi pārdēvē par Briežuciema ciema padomi.1969.gadā sakarā ar saimniecību reorganizāciju Briežuciema ciema padomes teritorijai pievieno daļu no Ladulejas ciema padomes.

1990. gadā nodibināts Briežuciema pagasts.

Novadpētniecības materiāli pieejami apmeklētājiem bibliotēkā mapēs,  elektroniski Balvu CB novadpētniecības elektroniskajā katalogā

www.balvi.biblioteka.lv/Alise/

un  kultūrvēstures datu bāzē

www.balvurcb.lv/kb/

Veltījums Briežuciemam un tā cilvēkiem ( 1941 - 2014 )

====================================================================================

 

 

2018.gadā iznākusi

Valentīnas Kašas grāmata ,,PAR TEVI, LATVIJA"

Veltījums bijušā Balvu rajona represētajiem