Briežuciema bibliotēka

Par bibliotēku

Bibliotēkas vēsture

Abrenes rajona DDP izpildu komiteja 1951.gada 12. jūnijā nolēma Kvašņevas ciema padomē atvērt bibliotēku. Lēmums Nr.383. Bibliotēka darbu uzsāka 1952.gada janvārī ar nosaukumu Kvašņevas ciema bibliotēka un tā atradās Dambergu ciemā. Pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā izdarīts 1952. gada 6. janvārī, bet uz 1953.gada sākumu bibliotēkas fondā bija 1070 grāmatas un brošūras.

Pirmā bibliotekāre - Helēna Tolkačova. 1968. gada 27. jūnijā Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs Kvašņevas ciema padomi pārdēvēja par Briežuciema ciema padomi. Līdz ar to bibliotēka kļuva par Briežuciema ciema bibliotēku. 1972. gadā bibliotēku pārcēla uz Briežuciema centru. 1990. gadā tika nodibināts Briežuciema pagasts un bibliotēka kļuva par Briežuciema pagasta bibliotēku.

Ar 2009. gada septembri ir Balvu CB filiālbibliotēka.

Bibliotēkas darbinieki:

Helēna Tolkačova;
Anna Mežale;
Lūcija Keiša- Vanaga;
Valentīna Circene - Keiša;
Valentīna Ozoliņa;
Genovefa Logina - Zelča;
Rita Logina;
Anastasija Kuzņecova - Sutugova;
Vija Sīle - Logina;
Janīna Pakalnīte;
Lūcija Logina;
Silvija Dzerkale;
Silvija Ločmele - Apare ( darbu uzsāk 1982.g. decembrī un strādā pašlaik );
Elita Siliņa;
Lāsma Gabrāne;
Ilga Logina
Leontīne Slišāne

Pirmā Kvašņevas ciema padomes bibliotēkas ēka Dambergos ( bibliotēkai atvēlēta viena istaba )