Medņevas pagasta bibliotēka

Bibliotēka šodien

Šodien Medņevas pagasta bibliotēka ir kultūras,izglītības un informācijas iestāde,kuras darbības mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā,bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Mainoties situācijai,attīstoties jaunām tehnoloģijām bibliotēka piedāvā interneta izmantošanu, arī bezvadu internetu, printēšanu, kopēšanu, skenēšanu.

Lasītāju skaits 156 ( uz 2019.g.1.janvāri)

Apmeklējumu skaits 6926

Izsniegums 5066

Dokumentu (fizisko vienību) kopskaits 5807 (tai skaitā grāmatas 4028).