Medņevas pagasta bibliotēka

Bibliotēka šodien

 Bibliotēka atsāk sniegt pakalpojumus.

Abonementā, lasītavā, pie datora var atrasties 1 persona vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošie, uzturēšanās laiks bibliotēkas telpās līdz 30 minūtēm.

Bērnu stūrītī darboties var 1 apmeklētājs vai bērni no vienas ģimenes.

Apmeklējot bibliotēku jāievēro visas epidemioloģiskās prasības.

Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas arī attālināti. Tālrunis - 27124913

 


 

Šodien Medņevas pagasta bibliotēka ir kultūras,izglītības un informācijas iestāde,kuras darbības mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā,bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Mainoties situācijai, attīstoties jaunām tehnoloģijām bibliotēka piedāvā interneta izmantošanu, arī bezvadu internetu, printēšanu, kopēšanu, skenēšanu.

Lietotāju skaits 138 ( uz 2021.g.1.janvāri)

Apmeklējumu skaits (tiešie apmeklētāji) 2431

Izsniegums 3442

Dokumentu (fizisko vienību) kopskaits 5543 (tai skaitā grāmatas 3847).