Medņevas pagasta bibliotēka

Bibliotēka šodien

Novembrī

17.novembrī bibliotēkas darba laiks no plkst.9.00 -12.00.

20.novembrī bibliotēka slēgta.

 

..."Latvija - stipra tu dzīvosi liktenī savā, paliekot vienmēr skaidra un balta." /K.Kalēja/

Jaunākās grāmatas

Dzejniekam Ojāram Vācietim - 90

Oktobrī

       

Izstādes apmeklētāji

Jaunākās grāmatas

Bērnu, jauniešu žūrijas grāmatas

Septembrī

Dzejniecei, bērnu grāmatu autorei  Inesei Zanderei - 65!

Jaunākās grāmatas jūlijā.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas ir pieejamas bibliotēkā!

Jūnijā

14.jūnijs -Komunistiskā grnocīda upuru piemiņas diena

Maijā

"Atskatoties uz gadiem" Medņevas bibliotēkai -75!

"Man gribas rītus sākt ar plašu smaidu..." Dzejniecei un rakstniecei Maijai Laukmanei - 70

Jaunākās grāmatas aprīlī  

           

            

Lieldienas gaidot!

    

Jaunākās grāmatas

 

 

Februāris - sveču mēnesis

 

  

Janvārī PII "Pasaciņa" bērnu zīmējumi

 

 

 

Bibliotēkā var iesniegt pieteikumus valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai.

 


 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas ir klāt!

Esi aktīvs,nāc lasīt!

                             


 

Šodien Medņevas pagasta bibliotēka ir kultūras,izglītības un informācijas iestāde,kuras darbības mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā,bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Mainoties situācijai, attīstoties jaunām tehnoloģijām bibliotēka piedāvā interneta izmantošanu, arī bezvadu internetu, printēšanu, kopēšanu, skenēšanu.

Lietotāju skaits 112 ( 2022.g.)

Apmeklējumu skaits (tiešie apmeklētāji) 913

Izsniegums 3252

Dokumentu (fizisko vienību) kopskaits 5518 (tai skaitā grāmatas 3817).