Medņevas pagasta bibliotēka

Bibliotēka šodien

Bibliotēkā var iesniegt pieteikumus valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai.

 


 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas ir klāt!

Esi aktīvs,nāc lasīt!

                             


 

Šodien Medņevas pagasta bibliotēka ir kultūras,izglītības un informācijas iestāde,kuras darbības mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā,bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Mainoties situācijai, attīstoties jaunām tehnoloģijām bibliotēka piedāvā interneta izmantošanu, arī bezvadu internetu, printēšanu, kopēšanu, skenēšanu.

Lietotāju skaits 129 ( 2021.g.)

Apmeklējumu skaits (tiešie apmeklētāji) 869

Izsniegums 3285

Dokumentu (fizisko vienību) kopskaits 5573 (tai skaitā grāmatas 3850).