Medņevas pagasta bibliotēka

Vēsture

Bibliotēkas vēsture

Pirmo reizi Medņevas novada vēsturē 1948.gadā tika nodibināta bibliotēka.Tā atradās Aizgalīnes ciema Tautas namā.Sākumā tā saucās Viduču ciema bibliotēka,jo atradās toreizējās Viduču ciema padomes teritorijā.Pirmā bibliotekāre bija Anna Strupka (no Kļučnieku ciema), bet pēc gada viņu nomainīja Lena Deniseviča( tagad Smuška), kura par bibliotekāri strādāja no 1950.gada jūnija līdz 1960.gada 10.martam. Darba apstāķļi Viduču ciema bibliotekā bija grūti.Valdīja nabadzība.Bija viens galds,viens skapis,pāris krēsli un plaukti.Sākumā grāmatu fonds bija niecīgs, apmēram 500.Pārsvarā bija daiļliteratūra,grāmatas par lauksaimniecību,nedaudz arī bērnu literatūra.L.Denisevičas laikā bieži tika veidotas grāmatu izstādes.Iedzīvotāji pārsvarā lasīja daiļliteratūru.

1955.gadā bibliotēka pārceļas uz Janapoli, uz bijušo kolhoza "Zelta vārpa" kantora ēku. Arī te telpas bija šauras. Bibliotēka sāka saukties - Medņevas ciema bibliotēka.

1956.gadā Semenovas ciemā uzcēla Medņevas kluba ēku.Te atradās vieta arī bibliotēkai un pat lasītavai.Salīdzinoši te bija normālāki darba apstākļi,kaut  gan bija mitrs,tāpēc grāmatas bojājās.No bibliotēku kolektora ik mēnesi piesūtīja ļoti daudz grāmatu.Grāmatu fonds 50.gadu beigās strauji pieaug līdz pat apmēram 5000.

No 1960.-1963.gadam bibliotekāres ļoti mainījās.Veselus 27 gadus, no 1963.-1990.gada augustam bibliotekāres amatā strādāja Jevģēnija Barkāne.1965.gadā bibliotēka saņēma jaunas plašākas telpas jaunuzceltajā Medņevas ciema izpildkomitejas ēkā.Lasītāju skaits ar katru gadu pieauga,1965.gadā sasniedzot amēram 300. J.Barkāne kopā ar Viduču skolu un ciema ļaudīm organizēja arī kopīgas lasītāju konferences, literārās tiesas,grāmatu izstādes un jaunāko grāmatu apspriedes. Arī grāmatu fonds pakāpeniski pieauga līdz 8000.

1999.gada janvārī bibliotēka tika pārvietota uz plašākām telpām - izremontētā vecā kluba ēkā.2000.gadā bibliotēka piedalījās Sorosa fonda - Latvija Bibliotēku programmas projektu konkursā sabiedrisko interneta pieejas punktu izveidei publiskajās bibliotēkās un saņēma finansiālu atbalstu.Iegādājās divus datorus un krāsaino printeri.No 2001.gada rudens bibliotēkā ir interneta pieslēgums.

2003.gada 30.janvārī Medņevas pagasta padome nolemj par pagasta bibliotēkas vietas maiņu. Sākas bibliotēkas pārcelšanās darbi. No 2003.gada marta bibliotēka atrodas četristabu dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā. 

Lena Smuška (Deniseviča)                 Jevģēnija Barkāne