Bērzkalnes bibliotēka
 

Maksas pakalpojumi

Pielikums

Balvu novada Domes

2021.gada 29.decembra

lēmumam (sēdes protokols Nr.19., 11.§)

BALVU CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena bez PVN, (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN, (euro)

1.Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājumiem

1.1.

A4 lappuse (melnbalta)

0.11

*nepiemēro

0.11

1.2.

A4 paaugstināta blīvuma lappuse (melnbalta)

0.16

*nepiemēro

0.16

1.3.

A4 lapa (no abām pusēm, melnbalta)

0.17

*nepiemēro

0.17

1.4.

A3 lappuse (melnbalta)

0.18

*nepiemēro

0.18

1.5.

A3 paaugstināta blīvuma lappuse (melnbalta)

0.21

*nepiemēro

0.21

1.6.

A3 lapa no abām pusēm (melnbalta)

0.30

*nepiemēro

0.30

2. Kopēšanas pakalpojumi no klienta materiāliem

2.1.

A4 lappuse (melnbalta)

0.11

0.02

0.13

2.2.

A4 paaugstināta blīvuma lappuse (melnbalta)

0.16

0.03

0.19

2.3.

A4 lapa (no abām pusēm, melnbalta)

0.17

0.04

0.21

2.4.

A3 lappuse (melnbalta)

0.18

0.04

0.22

2.5.

A3 paaugstināta blīvuma lappuse (melnbalta)

0.21

0.04

0.25

2.6.

A3 lapa no abām pusēm (melnbalta)

0.30

0.06

0.36

3. Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem

3.1.

A4 melnbalta teksta lappuse

0.11

*nepiemēro

0.11

3.2.

A4 lapa (no abām pusēm, melnbalta)

0.17

*nepiemēro

0.17

3.3.

A4 melnbalta attēla lappuse

0.20

*nepiemēro

0.20

3.4.

A4 krāsaina teksta lappuse

0.36

*nepiemēro

0.36

3.5.

A4 krāsaina teksta  pus lappuse

0.18

*nepiemēro

0.18

3.6.

A4 krāsaina attēla lappuse

0.62

*nepiemēro

0.62

3.7.

A4 krāsaina attēla pus lappuse

0.32

*nepiemēro

0.32

3.8.

A3 melnbalta teksta lappuse

0.18

*nepiemēro

0.18

3.9.

A3 lapa (no abām pusēm, melnbalta)

0.30

*nepiemēro

0.30

3.10.

A3 melnbalta attēla lappuse

0.43

*nepiemēro

0.43

3.11.

A3 krāsaina teksta lappuse

0.67

*nepiemēro

0.67

3.12.

A3 krāsaina attēla lappuse

0.95

*nepiemēro

0.95

4. Izdrukas pakalpojumi no klienta informācijas resursiem

4.1.

A4 melnbalta teksta lappuse

0.11

0.02

0.13

4.2.

A4 lapa (no abām pusēm, melnbalta)

0.17

0.04

0.21

4.3.

A4 melnbalta attēla lappuse

0.20

0.04

0.24

4.4.

A4 krāsaina teksta lappuse

0.36

0.08

0.44

4.5.

A4 krāsaina teksta  pus lappuse

0.18

0.04

0.22

4.6.

A4 krāsaina attēla lappuse

0.62

0.13

0.75

4.7.

A4 krāsaina attēla pus lappuse

0.32

0.07

0.39

4.8.

A3 melnbalta teksta lappuse

0.18

0.04

0.22

4.9.

A3 lapa (no abām pusēm, melnbalta)

0.30

0.06

0.36

4.10.

A3 melnbalta attēla lappuse

0.43

0.09

0.52

4.11.

A3 krāsaina teksta lappuse

0.67

0.14

0.81

4.12.

A3 krāsaina attēla lappuse

0.95

0.20

1.15

5. Skenēšana no bibliotēkas krājumiem

5.1.

Teksts / attēls

1 lappuse

0.19

*nepiemēro

0.19

6. Skenēšana no klienta materiāliem

6.1.

Teksts / attēls

1 lappuse

0.19

0.04

0.23

7.

Paplašināta uzziņu sagatavošana, izmantojot krājumus un internetu  

1 uzziņa

0.89

*nepiemēro

0.89

8. Laminēšana no bibliotēkas krājumiem

8.1.

vizītkartes formāts

1 gabals

0.18

*nepiemēro

0.18

8.2.

A4 formāts

1 gabals

0.73

*nepiemēro

0.73

9. Laminēšana no klienta materiāliem

9.1.

vizītkartes formāts

1 gabals

0.18

0.04

0.22

9.2.

A4 formāts

1 gabals

0.73

0.15

0.88

10. Brošēšana no bibliotēkas krājumiem

10.1.

līdz 50 lapām

1.75

*nepiemēro

1.75

10.2.

līdz 100 lapām

2.26

*nepiemēro

2.26

11. Brošēšana no klienta materiāliem

11.1.

līdz 50 lapām

1.75

0.37

2.12

11.2.

līdz 100 lapām

2.26

0.47

2.73

12.

Kavējuma nauda par laikā nenodotiem iespieddarbiem

1 diena

0.07

*nepiemēro

0.07

13. Starpbibliotēku abonementa izmantošana –pasta pakalpojumi

Pēc pasta tarifiem

14.

Telpu noma Balvu centrālajā bibliotēkā

14.1

Telpu noma personu grupai līdz 10 cilvēkiem

1 stunda

2.64

0.55

3.19

14.2

Telpu noma personu grupai virs 10 cilvēkiem

1 stunda

4.22

0.89

5.11

             

Piezīme: * Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa 52.panta pirmās daļas 17.punktu „e” apakšpunktu bibliotēkas krājumā esošās
informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli.

Domes priekšsēdētājs                                                                                                                                                                               S.Maksimovs