Bērzkalnes bibliotēka
 

Pakalpojumi

               Brīvā pieeja bibliotēkas krājumiem: dažādu nozaru uzziņu literatūra,    daiļliteratūra, bērnu literatūra; 

  • Grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana uz mājām;
  • SBA pakalpojumi (Starpbibliotēku abonements (SBA) ir iespēja ikvienam lasītājam savā tuvākajā bibliotēkā pasūtīt un lasīt iespieddarbus no jebkuras citas bibliotēkas);
  • Grāmatu rezervēšana pēc lietotāju pieprasījuma;
  • Bezmaksas datoru izmantošana (3 datori ar interneta pieslēgumu), iespēja izmantot interneta resursus, bezvadu internets WiFi (arī ēkas tuvumā);
  • Konsultēšana par informācijas meklēšanu bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos;
  • Skenēšanas un izdrukas pakalpojumi;
  • Novadpētniecības materiālu mapes un grāmatas;
  • Dažādas tematikas izstādes;
  • Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu pasākumu organizēšana.

ABONĒTĀS DATUBĀZES

www.letonika.lv

Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

lursoft.lv

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir visapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.

Noderīgas saites: