Bērzkalnes bibliotēka
 

Prese

Preses izdevumi 2021.gadā

1.Vaduguns                                       

2. Ieva                                                

3. Ievas stāsti                                      

4. Ievas dārzs                                       

5. Ievas veselība                                 

6. Ievas virtuve                                   

7. Lauku māja                                     

8. Ievas padomu avīze                         

9. Privātā

10.Praktiskais latvietis

11.Citāda pasaule

12. Una

13. Ilustrētā zinātne                     

14.Толока. Счасливая и красивая    

15. Дом и сад.                                       

2020.gadā abonētie un bibliotēkā pieejamie preses izdevumi

Ieva
Ievas Padomu Avīze
Ievas Stāsti
Ievas māja
Privātā Dzīve
Vaduguns
Dari pats
Praktiskais latvietis
Likums un taisnība
Ievas veselība
Citādā Pasaule,

Ievas dārzs

Santa
Balvu Novada Ziņas

Bibliotēkā internetā bezmaksas ir pieejama Lursoft laikrakstu bibliotēka - Latvijas periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojumu datu bāze. Tajā var izlasīt visus lielos nacionālos laikrakstus, kā arī apmēram 20 reģionālos preses izdevumus.

Laipni aicināts arī tu, un atrodi sev vajadzīgo!