Bērzkalnes bibliotēka

Par bibliotēku

Bērzkalnes pagasta bibliotēka ( līdz 1992.gadam Ploskenes ciema bibliotēka)
1951. gada 7. janvārī tagadējā Bērzkalnes pagasta teritorijā (toreiz Vistusalas ciema padomē) reģistrēta kolhoza "Pobeda" bibliotēka  ar grāmatu fondu 210 eksemplāri. Bibliotēku finansējis kolhozs "Pobeda" un tai pat skaitījusies lasītava. Par to liecina izraksts no Alūksnes zonālā valsts arhīva. Bibliotēka atradusies kolhoza "Pobeda" kantora ēkā.
40.- 50. gados tagadējā bibliotēkas apkalpojamā rajonā bija vairākas ciema padomes un daudzi mazi kolhozi, kas pakāpeniski apvienojās.  
1954.gadā likvidēja Vistusalas ciema padomi, teritoriju pievienojot Ploskenes ciema padomei. Līdz ar to kolhozs "Pobeda" ietilpa Ploskenes ciema padomē.
Līdz 1964.gada 20. jūlijam Ploskenas ciema bibliotēkā strādā Marta Ļeļeva un tā atradās kolhoza kantora telpās.
No 1964. gada 20. jūlija līdz 1968. gada 25. oktobrim bibliotēkā strādāja Nellija Zača (Sīle). 1965. gada vasarā bibliotēka tika pārcelta uz Aizpurves skolu.1968.25.10.--1970.27.01 strādā Līvija Petuka
1970.27.01-1973.1.01 -Mudīte Maslova. 1971. gada vasarā bibliotēku pārcēla uz Ploskenes ciema padomes telpām.
1973.01.01 - 1974. gada rudenim -Jevgēnija Trusova, 1974. gada rudens līdz 1976.03.09 -Vaira Venere.
1976.03.09.- 1982.01.03 Mudīte Maslova, 1982.01.03.- 1984. - Asja Mincāne
1984.-1996.- Ļena Cibule
1991. gadā bibliotēka tiek pārcelta uz bērnudārza telpām. 1992. gada augustā līdz ar pagasta nosaukuma maiņu arī bibliotēka tiek pārdēvēta par Bērzkalnes pagasta bibliotēku No 1996. gada 10. maija bibliotēkā strādā Alda Ignatjeva, bet no 2005. gada 12. maija - Irēna Šļakota

 No  2009.g. 1.septembra Bērzkalnes bibliotēka ir Balvu centrālās bibliotēkas filiāle.  2009.gada novembra mēnesī bibliotēka tika parcelta citās, izremontētās telpās, kas  atrodas Bērzkalnes ciema centrā, vienā no bērnudārza korpusiem, ar atsevišķu ieeju no katlumājas puses. Bibliotēkai ir pietiekoši plašas un gaišas telpas. Vienā no telpām atrodas abonements un lasītava. Otrajā telpā atrodas bērnu literatūras krājums un interneta pieejas punkts un, izveidots arī bērnu rotaļu stūrītis.