Žīguru bibliotēka
 

Aktualitātes

 

Literārās un tematiskās izstādes 2023.gada janvārī

1) “Viņš dzīvoja un sadega savā mākslā.”

                                               / K. Skalbe/

Latviešu rakstniekam Rūdolfam Blaumanim - 160

2) “Ja jums dzīvē iet grūti, dziediet!”

                                          / V. Rūja/

Dzejniekam Valdim Rūjam - 95

3) "Bija tāds laiks – ar kopīgām dziesmām, brālībā sadotām rokām, manifestācijām un piketiem,

virs galvas augstu plīvojot sarkanbaltsarkanajam. Un bija barikādes.”

                                                                              / J. Boldāns/

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

4) “Rakstīšana ir mans dzīvesveids, mana lielākā bauda jau kopš divpadsmit gadu vecuma.

Rakstu katru dienu no trim līdz divpadsmit stundām.

Rakstot man nav ne „viegli”, nedz „smagi”, es tikai priecājos par pašu rakstīšanas procesu,

tīksminos par izdevušos frāzi, dusmojos par grumbuļaino.” 

                                                                               / A. Liepa/

Rakstniecei Anitai Liepai – 90

 

Literārās un tematiskās izstādes 2023.gada februārī

1)“Svecītei ir sava liesmiņa,

tā ir svecītes sirsniņa.”

        /O. Vācietis/

2. februāris - Sveču diena.

2) “ Un neaizmirsīsim, ka mīlestības māsas
       Gan laipnība, gan pacietība ir.
       Bez viņām mīlestība iztikt nevar
       Un, nebrīnieties, aiziet meklēt tās.”

                                        / Ā. Elksne/

Dzejniecei  Ārijai Elksnei – 95

3)“Verns bija cilvēks ar iztēli pirms sava laika, un tas skaidri atspoguļojās viņa darbā, patiesībā par viņa dzīvi ir daudz kuriozu faktu. Viņš ne tikai nāca klajā ar redzīgām idejām, bet arī paspēja aprakstīt sīkrīkus un ierīces, kas tajā laikā šķita traki, bet tika izgudroti vienlaikus.”

                          /H.  Ortizs/

Franču rakstniekam Žilam Vernam – 195

4) “Ai, Latgale, Tu dvēselīte mana,
      Kur cilvēks Dieva vārdam vēl jau tic,
      Pie tavām kājām apsēstos es bikli,
     Jo manā vietā nedarīs to cits”.

/M. Bārbele/

Dzejniecei Martai Bārbelei – 90

 

Literārās izstādes 2023.gada martā

1)                           “Kārlis Ieviņš iedeva man Latviju un bagāto Latvijas kultūru”

/ Latviešu un zviedru kultūras sakaru kopējs un nozīmīgu labdarības pasākumu veicinātājs Juris Tārs/

Rakstniekam, dzejniekam, dramaturgam, gleznotājam, mūziķim, vijolniekam Kārlim Ieviņam – 135

 

2) “Ne vien pagātne iespaido un nosaka nākotnes notikumus, bet arī nākotne, visi nākotnē apslēptie un paredzamie notikumi, atklājumi, vēl nedzimušie cilvēki ar saviem likteņiem un domām spēj ietekmēt jau notikušo.

                                                                                                                                / P. Bankovskis/

Rakstniekam, žurnālistam Paulam Bankovskim – 50 

 

3)                                         “Nemācēja melot”, “godīgs un taisnīgs”, “savrups vienpatis”, “ko citi ar bļaušanu,                                             viņš – ar klusinātiem pustoņiem”, “galvenais, lai ir jēga”, “varēja kļūt šerps un tiešs”

                                                                                                                          / Laikabiedru izteikumi /

Dramaturgam Gunāram Priedem – 95

4)                                               “Tīra sirdsapziņa - vislabākais spilvens.”

/ H. Ibsens/

                                              Norvēģu dramaturgam Henrikam Ibsenam – 195

Literārās un tematiskās izstādes 2023.gada aprīlī.

1)Silta, silta saulīte
Istabas galā;
Zaļa, zaļa zālīte
Lieldienas rītā.

/ Latviešu tautasdziesma/

Lieldienas -  pavasara saulgriežu svētki

 

2)“Mans mūžs – kā puķe.”

/V. Singajevska/

Aktrisei Verai Singajevskai - 100

 

3)“Eposos ir nācijas spēka vārdi, tur ir iekodētas formulas. Līdzīgi kā tautasdziesmās, kur reālais teksts nav tikai teksts, bet arī valodas ornaments. Tautasdziesmas nav buramvārdi, bet savā ziņā tās ir ļoti līdzīgas buramvārdiem.”

/ G.Godiņš/

Dzejniekam, tulkotājam Guntaram Godiņam – 65

 

4)“Es no sirds mīlu kareivi Šveiku un, darot zināmas lasītājiem viņa dēkas pasaules karā, esmu pārliecināts, ka viņi visi jutīs simpātijas pret šo kautro, neatzītu varoni?”

/J. Hašeks/

Čehu rakstniekam Jaroslavam Hašekam – 140