Žīguru bibliotēka
 

Aktualitātes

Literārās un tematiskās izstādes 2023.gada janvārī.

“Viņš dzīvoja un sadega savā mākslā.”

/ K. Skalbe/

Latviešu rakstniekam Rūdolfam Blaumanim - 160

02.01.23.

-

08.01.23.

                          “Ja jums dzīvē iet grūti, dziediet!”

                                                            / V. Rūja/

Dzejniekam Valdim Rūjam - 95

09.01.23.

-

15.01.23.

“Bija tāds laiks – ar kopīgām dziesmām, brālībā sadotām rokām, manifestācijām un piketiem, virs galvas augstu plīvojot sarkanbaltsarkanajam. Un bija barikādes.”

                                    / J. Boldāns/

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

16.01.23.

-

22.01.23.

“Rakstīšana ir mans dzīvesveids, mana lielākā bauda jau kopš divpadsmit gadu vecuma. Rakstu katru dienu no trim līdz divpadsmit stundām. Rakstot man nav ne „viegli”, nedz „smagi”, es tikai priecājos par pašu rakstīšanas procesu, tīksminos par izdevušos frāzi, dusmojos par grumbuļaino.”

           / A. Liepa/

Rakstniecei Anitai Liepai – 90

23.01.23.

-

31.01.23.

Literārās un tematiskās izstādes 2023.gada februārī.

“Svecītei ir sava liesmiņa,

tā ir svecītes sirsniņa.”

        /O. Vācietis/

Sveču diena.

01.02.

-

05.02.

“ Un neaizmirsīsim, ka mīlestības māsas
Gan laipnība, gan pacietība ir.
Bez viņām mīlestība iztikt nevar
 Un, nebrīnieties, aiziet meklēt tās.”

/ Ā. Elksne/

Dzejniecei  Ārijai Elksnei – 95

06.02.

-

12.02.

“Verns bija cilvēks ar iztēli pirms sava laika, un tas skaidri atspoguļojās viņa darbā, patiesībā par viņa dzīvi ir daudz kuriozu faktu. Viņš ne tikai nāca klajā ar redzīgām idejām, bet arī paspēja aprakstīt sīkrīkus un ierīces, kas tajā laikā šķita traki, bet tika izgudroti vienlaikus.”

                          /H.  Ortizs/

Franču rakstniekam Žilam Vernam – 195

13.02.

-

19.02.

“Ai, Latgale, Tu dvēselīte mana,
Kur cilvēks Dieva vārdam vēl jau tic,
Pie tavām kājām apsēstos es bikli,
Jo manā vietā nedarīs to cits”.

/M. Bārbele/

Dzejniecei Martai Bārbelei – 90

20.02.

-

28.02.

 

Literārās izstādes 2023.gada martā.

“Kārlis Ieviņš iedeva man Latviju un bagāto Latvijas kultūru”

/ Latviešu un zviedru kultūras sakaru kopējs un nozīmīgu labdarības pasākumu veicinātājs Juris Tārs/

Rakstniekam, dzejniekam, dramaturgam, gleznotājam, mūziķim, vijolniekam Kārlim Ieviņam – 135

01.03.

-

12.03.

“Ne vien pagātne iespaido un nosaka nākotnes notikumus, bet arī nākotne, visi nākotnē apslēptie un paredzamie notikumi, atklājumi, vēl nedzimušie cilvēki ar saviem likteņiem un domām spēj ietekmēt jau notikušo.”

/ P. Bankovskis/

Rakstniekam, žurnālistam Paulam Bankovskim – 50

13.03.

-

19.03.

“Nemācēja melot”, “godīgs un taisnīgs”, “savrups vienpatis”, “ko citi ar bļaušanu, viņš – ar klusinātiem pustoņiem”, “galvenais, lai ir jēga”, “varēja kļūt šerps un tiešs”

/ Laikabiedru izteikumi /

Dramaturgam Gunāram Priedem – 95

20.03.

-

26.03.

“Tīra sirdsapziņa - vislabākais spilvens.”

/ H. Ibsens/

Norvēģu dramaturgam Henrikam Ibsenam – 195

27.03.

-

31.03.

Literārās un tematiskās izstādes 2023.gada aprīlī.

Silta, silta saulīte
Istabas galā;
Zaļa, zaļa zālīte
Lieldienas rītā.

/ Latviešu tautasdziesma/

Lieldienas -  pavasara saulgriežu svētki

01.04.

-

10.04.

“Mans mūžs – kā puķe.”

/V. Singajevska/

Aktrisei Verai Singajevskai - 100

11.04.

-

16.04.

“Eposos ir nācijas spēka vārdi, tur ir iekodētas formulas. Līdzīgi kā tautasdziesmās, kur reālais teksts nav tikai teksts, bet arī valodas ornaments. Tautasdziesmas nav buramvārdi, bet savā ziņā tās ir ļoti līdzīgas buramvārdiem.”

/ G.Godiņš/

Dzejniekam, tulkotājam Guntaram Godiņam – 65

17.04.

-

23.04.

“Es no sirds mīlu kareivi Šveiku un, darot zināmas lasītājiem viņa dēkas pasaules karā, esmu pārliecināts, ka viņi visi jutīs simpātijas pret šo kautro, neatzītu varoni?”

/J. Hašeks/

Čehu rakstniekam Jaroslavam Hašekam – 140

24.04.

-

30.04.

Literārās izstādes 2023.gada maijā.

“Un ilgāk par mirkli –

nekas nespēj būt,

Un vairāk par mirkli –

mums neiegūt.”

/I. Ziedonis/

Dzejniekam Imantam Ziedonim – 90

01.05.

-

14.05.

Dzejniecei Maijai Laukmanei70

15.05.

-

21.05.

Rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam — 90

22.05.

-

31.05.

 

Literārās un tematiskās izstādes 2023.gada jūnijā.

“Tā literatūra, kas nesakņojas dzīves īstenībā, izputina literatūru.”

                                                         / J. Mauliņš /

Rakstniekam Jānim Mauliņam – 90

01.06.

-

11.06.

“Detektīvs ir spēle; tajā vinnē tas autors, kuram no spēles elementiem – un to skaits nebūt nav bezgalīgs – izdodas radīt vēl nebijušu kombināciju.”

/ G. Berelis /

Rakstniekam Jānim Ivaram Stradiņam – 80

12.06.

-

18.06.

                            “Visa bija Jāņu zāle,

Ko plūc Jāņa vakarā;

                              Ko plūc rīta saulītē,

  Tā vairs lieti nederēja.”

                                            / Latviešu tautasdziesma /

Pār gadskārtu Jānīts nāca.

19.06.

-

25.06.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas “2023.gada grāmatu kolekcija.

25.06.

-

30.06.

 

Literārās izstādes 2023.gada jūlijā.

 

“Tagad ir pilnīgi pretēji! Neesmu pārliecināts ne par ko, ko esmu uzrakstījis. Paškritikas slieksnis ir tik augsts...

/A.Kļavis/

Rakstniekam Aivaram Kļavim — 70

01.07.

-

17.07.

“Tavs vienīgais atalgojums būs apziņa, ka esi mūžu nodzīvojis, palikdams pats - neiztapdams, nepazemodamies, nelišķēdams, nepārdodamies.”

/V.Lāms. Kurbads, 47. lp/

Rakstniekam, publicistam Visvaldim Lāmam — 100

18.07.

-

31.07.

Literārās un tematiskās izstādes 2023.gada augustā.

“Patiešām, draugi, tas nemaz nav maz,
kamēr mēs te, kamēr vēl esam šaipus,
kamēr mēs te, zem mākoņmaliņas.”

/ O. Lisovska/

Dzejniecei Olgai Lisovskai — 95

10.08.

-

20.08.

“Nauda nav vienīgā motivācija.”

/ A.Žīgure/

Rakstniecei, tulkotājai, diplomātei Annai Žīgurei — 75

21.08.

-

31.08.

Literārās un tematiskās izstādes 2023.gada septembrī.

Meža diena.

  • Grāmatas par mežu.
  • Spēle ar Jolantu Keišu latgaliešu valodā “ČIPIERKSTNEITS bibliotēkā

01.09.

-

10.09.

Tu izej no rīta uz saulainās ielas

Un atveras diena

Kā grāmata liela

Ir stariņi sīkie

Saulītes burti

Tu lasi – un gaisma ir pasaules stāsts.

/ I.Zandere/

Latviešu dzejniecei un grāmatu redaktorei, bērnu literatūras autorei un izdevējai Inesei Zanderei – 65

11.09.

-

17.09.

"Ja es izmakšķerētu zelta zivtiņu, tad viena no manā vēlēšanām būtu iekāpt laika mašīnā un nonākt Kalniešos, vecvecmāmiņas celtajās mājās pāris desmitu kilometru no Kuldīgas. Jo manā pasaulē vārda "paradīze" vai "svētlaime" ekvivalents ir "mana bērnība laukos"

/ A.Manfelde/

Dzejniecei, rakstniecei Andrai Manfeldei – 50

18.09.

-

24.09.

Svinam rudens saulgriežus – Miķeļdienu!

25.09.

-

30.09.

Literārās un tematiskās izstādes 2023.gada oktobrī.

“Pats lasīšanas process veido cilvēka domāšanu un viņa vārdu krājumu.

Tas, kurš nelasa grāmatas, nespēj izteikt savas domas.

 Lasīšana cilvēkam ļauj būt gudrākam.”

/A.Bels/

Latviešu rakstniekam, prozaiķim Albertam Belam – 85

01.10.

-

08.10.

“Kā top dziesmu teksti? – Vienā teikumā atbildēt nevar. Ir abējādi: papriekšu mūzika, pēc tam teksts, un arī otrādi. Lielākā daļa gan radušās tā: komponists atnes savu melodiju. To noklausījies, es uzrakstu tekstu.”

/Z.Purvs/

Dzejniekam Ziedonim Purvam100

09.10.

-

15.10.

Valsts valodas diena.

16.10.

-

22.10.

“Sirds nemiers putnu sviež pret loga stiklu,

Sirds nemiers mani aizdzen mieram garām…”

Rakstniecei, tulkotājai Elīnai Zālītei125

23.10.

-

31.10.

 

Literārās, tematiskās izstādes un pasākumi  2023.gada novembrī.

"Viņas darbos nav negāciju, ironijas un skarbu toņu. Un šis ir tas gadījums, kad pēc darba var spriest arī par pašu autoru kā cilvēku. Viņas darbs – tā ir Ilze pati. Ilzes grāmatu nevar, pat nedrīkst lasīt pēc tam, kad esi ar kādu salamājies vai saskandalējies, jo tas būtu tāpat, kā pie skaisti klāta galda iet ar netīrām rokām.”

/ Rimants Ziedonis/

Rakstniecei Ilzei Graudiņai – 55 

01.11.

-

05.11.

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

/Latviešu tautasdziesma/

Latviešu svinamā diena - Mārtiņdiena.

06.11.

-

12.11.

Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu – Astoņpadsmit!

/Lūcija Sāgameža-Nāgele/

Mana zeme- Latvija.

13.11.

-

19.11.

Lai dara, kā vēlas, cits,
bet es - par taisnību veco
un labāk pieviļos ticot
nekā viļos neticot.

/ O.Vācietis/

Dzejniekam Ojāram Vācietim90

20.11.

-

30.11.

 

 

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Bibliotekārās stundas –  Mēs lasām un vērtējam Bērnu žūrijas grāmatas.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa

Rītausmas lasījumi

(bērniem un pusaudžiem).

Visu mēnesi.

13.11.

-

19.11.

Literārās, tematiskās izstādes un pasākumi  2023.gada decembrī.

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Žīguru bibliotēka

“Neej nekur, kur gods un sirdsapziņa tev liedz iet, nedari nekā, kas nav caurcaurēm labs un patiess, nedari nekā, par ko tuvākais uz tevi varētu raudāt un žēloties, un ja tev arī liktos, ka pasaule tevi tādā ceļā viļ – šis ceļš tevi nevils nekad.”

                                                                                      (Apsīšu Jēkabs)

Rakstniekam Apsīšu Jēkabam165

01.12.

-

10.12.

Žīguru bibliotēka

“Šaj zemei vāg munas tautas,

Šajā zemē munas tautas namērsteiba.”

/ A. Slišāns/

Dzejniekam, rakstniekam Antonam Slišānam75

11.12.

-

17.12.

Žīguru bibliotēka

Ziemassvētku mirdzums grāmatā.

18.12.

-

31.12.

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Viduču pamatskola (izglītības iegūšanas vieta – Žīguri)

Bibliotekārās stundas –  Mēs lasām un vērtējam Bērnu žūrijas grāmatas.

Visu mēnesi.