Žīguru bibliotēka

Dokumenti

Viļakas novada Žīguru bibliotēkas lietošanas noteikumi (PDF)

Viļakas novada Žīguru bibliotēkas nolikums (PDF)

Viļakas novada Žīguru bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas koncepcija (PDF)