Žīguru bibliotēka

Dokumenti

Balvu novada Žīguru bibliotēkas lietošanas noteikumi (PDF)

Balvu novada Žīguru bibliotēkas reglaments (PDF)