Žīguru bibliotēka

Par bibliotēku

Žīguru pagasta bibliotēka līdz 1959. gadam atradās Plešavas ciemā ar nosaukumu Plešavas ciema bibliotēka. 1959. gadā minētā bibliotēka tika pārvietota uz Žīguriem un nosaukta par Žīguru ciemata bibliotēku. 1968. gadā darbu uzsāka arī Žīguru ciemata bērnu bibliotēka, bet 2002. gadā, apvienojot abas bibliotēkas, izveidojās tagadējā Žīguru pagasta bibliotēka.

Bibliotēka ir Žīguru pagasta pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu. Tās durvis atvērtas ikvienam pagasta iedzīvotājam vai citam interesentam. Saskaņā ar valsts Bibliotēku likumu tā ir reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā kā vietējās nozīmes bibliotēka.

Žīguru bibliotēkas misija ir nodrošināt pagasta iedzīvotājiem brīvu pieeju dažādiem informācijas resursiem, sniegt atbalstu visa veida izglītībai un piedāvāt saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Mūsu attīstības mērķis ir veidot bibliotēku kā ģimenes bibliotēku ar moto „Katram ir vieta bibliotēkā”, lai to īstenotu, galvenais uzsvars uz bibliotēkas pamatfunkciju pilnveidošanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu.