Žīguru bibliotēka

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:

    Ÿ Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju reģistrācija, konsultācijas;
    Ÿ Dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma;
    Ÿ Katalogu, kartotēku, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
    Ÿ Bibliotēku, lasīšanas un literatūru popularizējošie pasākumi;
    Ÿ SBA izmantošana;
    Ÿ Datora un interneta izmantošana.

Maksas pakalpojumi

Pakalpojums  Pieejamība

Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājumiem

A4 lappuse (melnbalta)
A4 paaugstināta blīvuma lappuse (melnbalta)
A4 lapa (no abām pusēm, melnbalta)
A3 lappuse (melnbalta)
A3 paaugstināta blīvuma lappuse (melnbalta)
A3 lapa no abām pusēm (melnbalta)

 

0.11
0.16
0.17
0.18
0.21
0.30

Kopēšanas pakalpojumi no klienta materiāliem
A4 lappuse (melnbalta)
A4 paaugstināta blīvuma lappuse (melnbalta)
A4 lapa (no abām pusēm, melnbalta)
A3 lappuse (melnbalta)
A3 paaugstināta blīvuma lappuse (melnbalta)
A3 lapa no abām pusēm (melnbalta)

0.13
0.19
0.21
0.22
0.25
0.36

Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem
A4 melnbalta teksta lappuse
A4 lapa (no abām pusēm, melnbalta)
A4 melnbalta attēla lappuse
A4 krāsaina teksta lappuse
A4 krāsaina teksta pus lappuse
A4 krāsaina attēla lappuse
A4 krāsaina attēla pus lappuse
A3 melnbalta teksta lappuse
A3 lapa (no abām pusēm, melnbalta)
A3 melnbalta attēla lappuse
A3 krāsaina teksta lappuse
A3 krāsaina attēla lappuse

 

0.11
0.17
0.20
0.36
0.18
0.62
0.32
0.18
0.30
0.43
0.67
0.95

Izdrukas pakalpojumi no klienta informācijas resursiem
A4 melnbalta teksta lappuse
A4 lapa (no abām pusēm, melnbalta)
A4 melnbalta attēla lappuse
A4 krāsaina teksta lappuse
A4 krāsaina teksta pus lappuse
A4 krāsaina attēla lappuse
A4 krāsaina attēla pus lappuse
A3 melnbalta teksta lappuse
A3 lapa (no abām pusēm, melnbalta)
A3 melnbalta attēla lappuse
A3 krāsaina teksta lappuse
A3 krāsaina attēla lappuse

 

0.13
0.21
0.24
0.44
0.22
0.75
0.39
0.22
0.36
0.52
0.81
1.15

Skenēšana no bibliotēkas krājumiem
Teksts / attēls (1 lpp.)

 

0.19

Skenēšana no klienta materiāliem
Teksts / attēls ( 1 lpp.)

 

0,23

Paplašināta uzziņu sagatavošana, izmantojot krājumus un internetu ( 1 uzziņa)

 

0,89

Laminēšana no bibliotēkas krājumiem
vizītkartes formāts ( 1 gb.)
A4 formāts ( 1 gb.)


0,18
0,73

Laminēšana no klienta materiāliem
vizītkartes formāts ( 1 gb.)
A4 formāts ( 1 gb.)

 

0,22
0,88

   Kavējuma nauda par laikā nenodotiem iespieddarbiem  1 diena   0,07 

   Starpbibliotēku abonementa izmantošana - pasta pakalpojumi    pēc pasta tarifiem