Žīguru bibliotēka

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:

    Ÿ Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju reģistrācija, konsultācijas;
    Ÿ Dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma;
    Ÿ Katalogu, kartotēku, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
    Ÿ Bibliotēku, lasīšanas un literatūru popularizējošie pasākumi;
    Ÿ SBA izmantošana;
    Ÿ Datora un interneta izmantošana.

Maksas pakalpojumi:

 

Pakalpojuma veids

Daudzums

Cena EUR

(bez PVN)

Cena EUR

(ar PVN)

 

 

 

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un izdruka no datora

 

 

 

 

 

 

A4 formāta 1 melnbalta lappuse

0,07

0,09

A4 formāta 1 melnbalta lappuse ar attēlu

0,14

0,17

A4 formāta 1 krāsaina lappuse

0,28

0,34

A4 formāta 1 krāsaina lappuse ar attēlu

0,56

0,68

A3 formāta 1 melnbalta lappuse

0,17

0,20

A3 formāta 1 melnbalta lappuse ar attēlu

0,50

0,60

Oriģinālu skenēšana

ne lielāks par A4 formāta 1 lappuse

Teksts

0,14

0,17

Attēls vai fotogrāfija

0,28

0,34

Informācijas apkopojums no interneta, datu bāzēm pēc apmeklētāja pieprasījuma (bez izdrukas)

Ja vairāk kā 5 avoti, par katru nākamo A4 formāta 1 lapu

0,14

0,17

Paplašināta uzziņu sagatavošana, izmantojot krājumus un internetu (informācijas atlasīšana bibliotēkas datubāzēs, bibliogrāfisko sarakstu sastādīšana pēc apmeklētāja pieprasījuma)

A4 formāta 1 lappuse

 

 

0,70

 

 

0,85

Dokumentu laminēšana

 ne lielāks par A4 formāta 1 lappuse

0,64

 

0,78

Pasūtīšana SBA kārtā

Pēc Latvijas Pasta tarifiem

Pasta izdevumi