Lazdulejas pagasta bibliotēka
 

Informācijai!

No 6. jūlija līdz 16. augustam bibliotekāre atvaļinājumā.

Grāmatas būs iespēja apmainīt 21. jūlijā un 11. augustā no 9.00 - 13.00.