Lazdulejas bibliotēka
 

Informācijai!

 

NO 6. JŪLIJA LĪDZ 16. AUGUSTAM BIBLIOTEKĀRE ATVAĻINĀJUMĀ

 

 

Aicinām izmantot arī šādus attālināti pieejamos resursus un pakalpojumus: 

Lasīt e- grāmatas 3td grāmatu bibliotēkā www.3td.lv

Ar attālināto piekļuvi no mājas izmantot bibliotēkas abonēto datu bāzi www.Letonika.lv

Izmantot Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku https:www.lndb.lv

Saņemt konsultācijas par datu bāzi un 3td e-grāmatu bibliotēkas www.3td.lv lietošanu.