Lazdulejas bibliotēka
 

Kontaktinformācija

Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, LV-4592

lazdulejasbiblioteka(at)balvi(dot)lv

tālr. 26394292