Lazdulejas bibliotēka
 

Prese

2024. gadā bibliotēka piedāvā lasītājiem šādus preses izdevumus:

Balvu novada ziņas

Ilustrētā Pasaules Vēsture

Ieva

Ievas Stāsti

Ievas Veselība

Astes

Mūsmājas

Privātā Dzīve

Padoms Rokā

Vaduguns

Bez maksas bibliotēka piedāvā izmantot abonētās datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēku News

 

 

Preses izdevumi 2023. gadā:

Balvu novada ziņas

Ieva

Ievas Stāsti

Ievas Veselība

Labirints

Padoms Rokā

Privātā Dzīve

Santa

Vaduguns

Bez maksas bibliotēka piedāvā izmantot abonētās datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēku News

 

 

2022. gada 2. pusgadā lasām tikai  žurnālu ,, Ieva " un laikrakstu ,, Vaduguns".

 

2022. gada 1. pusgadā bibliotēka piedāvā saviem esošajiem un arī topošajiem lasītājiem šādus preses izdevumus:

Astes

Dārza Pasaule

Ieva

Ievas Stāsti

Ievas Veselība

Pie galda

Lauku Māja

Padoms Rokā

Privātā Dzīve

Zintnieks

Vaduguns

 

Preses izdevumi 2021. gadā

Lauku Avīzes tematiskā avīze

Ieva

Ievas Māja

Ievas Stāsti

Ievas Veselība

Mājas Virtuve

Privātā Dzīve

Vaduguns

Zintnieks