Rekavas bibliotēka

Mēneša aktualitātes

  Jūnijs

Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus piedalīties aptaujā!

Ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību jaunizveidojamā Balvu novada attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Pašvaldībai ir ļoti svarīgi zināt, kā jūtas, ko domā un vēlas mūsu iedzīvotāji un uzņēmēji, lai apzinātu jaunās pašvaldības darbības pilnveidošanas virzienus un noskaidrotu Jūsu viedokli par jaunizveidotā Balvu novada attīstības iespējām, tendencēm, esošajām problēmām un to iespējamiem risinājumiem.

Tādēļ, iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti līdz š.g. 21. jūnijam aizpildīt elektronisku aptaujas anketu, sniedzot savu vērtējumu par dzīvi novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un novada attīstības iespējām.

Aptaujas anketas iespējams aizpildīt rakstveidā (izdrukājot) vai elektroniski.

Elektroniski anketu iespējams aizpildīt šeit:

Aptauja iedzīvotājiem

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfISglACR5n1QCqv4hdSNYkswbkBNadM3Y07cS0YXJc0ediNA/viewform

Aptauja uzņēmējiem

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejIASRoJt-wlanI6GCxuXPyhq42gZWPuA_VS7jyR9MheFaeQ/viewform

  • Apgāds “Jumava” izsludina manuskriptu  konkursu "Novadpētniecība novados" ar honorāru fondu 8000 eiro. Konkursa mērķis ir celt Latvijas novadu cilvēku pašapziņu un popularizēt  kultūrvēsturisko mantojumu, stāstot par  mūsu zemes pamatu – novadu kultūru, stiprajām latviešu saimēm un ģimenes tradīcijām.

Avots: https://jumava.lv/

  • Aktuālā informācija par COVID -19 drošības pasākumiem pēc 7.aprīļa paredz, ka bibliotēkas klātienē drīkst  turpināt  grāmatu izsniegšanu.

Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas arī attālināti.

      Tālrunis saziņai - 26167724

Bibliotēka aicina izmantot iespēju reģistrēties  elektronisko grāmatu lasīšanai www.3td.lv
Nepieciešamības gadījumā zvanīt vai rakstīt:
e-pasts:
rekava-anita(at)inbox(dot)lv

Izmanto letonika.lv attālinātām mācībām bez maksas!

https://www.letonika.lv

Ikvienam (neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas) brīvā piekļuvē pieejama Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) grāmatu kolekcija gramatas.lndb.lv http://gramatas.lndb.lv/ Tajā lasāmas ap 10000 komerciālajā apritē neesošas grāmatas – no 16. gadsimta līdz 21. gadsimta sākumam.