Rekavas bibliotēka

Mēneša aktualitātes

  Septembris

Literatūras Izstāde dzejniekam, atdzejotājam, literatūrkritiķim Knutam Skujeniekam - 85

"Es gribētu saticību pasaulē vairot, nevis naidu" /K.Skujenieks/

Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas arī attālināti.

      Tālrunis saziņai - 26167724

Bibliotēka aicina izmantot iespēju reģistrēties  elektronisko grāmatu lasīšanai www.3td.lv
Nepieciešamības gadījumā zvanīt vai rakstīt:
e-pasts:
rekava-anita(at)inbox(dot)lv

Izmanto letonika.lv attālinātām mācībām bez maksas!

https://www.letonika.lv

Ikvienam (neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas) brīvā piekļuvē pieejama Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) grāmatu kolekcija gramatas.lndb.lv http://gramatas.lndb.lv/ Tajā lasāmas ap 10000 komerciālajā apritē neesošas grāmatas – no 16. gadsimta līdz 21. gadsimta sākumam.