Rekavas bibliotēka

Mēneša aktualitātes

  Maijs

  • Biedrība "Ascendum" un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) izsludina dzejoļu konkursu, kurā ar saviem darbiem aicina piedalīties 5–15 gadus vecus bērnus un pusaudžus no visas Latvijas. Labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem "Garā pupa 2021", kas iznāks septembrī, Dzejas dienu laikā.

Dzejoļi jāiesūta elektroniski līdz 20. maijam uz e-pasta adresi garapupa2021(at)gmail(dot)com ar norādi "Garās pupas konkursam".
Pilnu tekstu lasi:https://satori.lv/article/izsludina-garas-pupas-dzejolu-konkursu-berniem-un-pusaudziem

  • Apgāds “Jumava” izsludina manuskriptu  konkursu "Novadpētniecība novados" ar honorāru fondu 8000 eiro. Konkursa mērķis ir celt Latvijas novadu cilvēku pašapziņu un popularizēt  kultūrvēsturisko mantojumu, stāstot par  mūsu zemes pamatu – novadu kultūru, stiprajām latviešu saimēm un ģimenes tradīcijām.

Avots: https://jumava.lv/

  • Aktuālā informācija par COVID -19 drošības pasākumiem pēc 7.aprīļa paredz, ka bibliotēkas klātienē drīkst  turpināt  grāmatu izsniegšanu.

Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas arī attālināti.

      Tālrunis saziņai - 26167724

Bibliotēka aicina izmantot iespēju reģistrēties  elektronisko grāmatu lasīšanai www.3td.lv
Nepieciešamības gadījumā zvanīt vai rakstīt:
e-pasts:
rekava-anita(at)inbox(dot)lv

Izmanto letonika.lv attālinātām mācībām bez maksas!

https://www.letonika.lv

Ikvienam (neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas) brīvā piekļuvē pieejama Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) grāmatu kolekcija gramatas.lndb.lv http://gramatas.lndb.lv/ Tajā lasāmas ap 10000 komerciālajā apritē neesošas grāmatas – no 16. gadsimta līdz 21. gadsimta sākumam.