Rekovas bibliotēka

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcas (vecā un jaunā)

        Šķilbēnu pagastā ir apskatāmas divas katoļu baznīcas (vecā un jaunā)

     Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagasta centrā Rekovā. Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Mūsdienās baznīca vairāk kalpo kā apskates objekts, dievkalpojumi notiek īpašās svētku dienās, draudzes darbība norit jaunajā Šķilbēnu baznīcā.

      Jauno baznīcu sāka atjaunot 1934.gadā uzsāktās, bet līdz galam nepabeigtās baznīcas ēkā 2006. gada rudenī. Jaunuzcelto baznīcu iesvētīja Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis 2009. gada 16. augustā. Baznīcā ir atvērta garīgās literatūras bibliotēka un ir apskatāma pastāvīga liturģisko lietu ekspozīcija.

Vairāk informācijas pieejams šeit:

http://www.balvurcb.lv/kb/?View=entry&EntryID=121

https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C4%B7ilb%C4%93nu_vec%C4%81_bazn%C4%ABca

https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C4%B7ilb%C4%93nu_jaun%C4%81_bazn%C4%ABca