Rekovas bibliotēka

Pakalpojumi

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi

Pakalpojums

Apraksts

Grāmatas

   

Dažāda veida literatūras izmantošana (bērnu un jauniešu, daiļliteratūra, nozaru literatūra)

Periodiskie izdevumi

   

Avīžu un žurnālu izmantošana (23 nosaukumi) Pieejamo izdevumu nosaukumus skatīt sadaļā "Prese"

   

 

Datori un internets

   

Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmanatošana

Elektroniskais kopkatalogs

Reģionālā kopkataloga un kultūrvēstures datu bāzes izmantošana

Uzziņas un konsultācijas

   

Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisko uzziņu izpilde, konsultācijas datoru un interneta izmantošanā

Izstādes

   

Dažādas tematiskās, literatūras un cita veida izstādes

   

Starpbibliotēku abonements

Iespieddarbu pasūtīšana izmantojot starpbibliotēku abonementu

Abonētās datubāzes

 

3td e-GRĀMATU bibliotēka

 

 

Piekļuve Letonikas un Lursoft laikrakstu bibliotēkas datubāzei

Iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru un tulkotos darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē viedierīcē vai datorā.