Rekovas bibliotēka

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

Bērnu un jauniešu žūrijas 2020 dalībnieku saraksts

Bērnu žūrijas eksperti – 19

Viktorija, Sergejs, Lauma, Mihaela, Beāte, Madara, Viktorija, Sanija, Līva,Meinards, Dairis, Sofija, Līga, Olivers, Nilanna, Madara, Katrīna, kristīne, Rafaela.

Jauniešu žūrijas eksperti – 1

Laura

Labākās žūrijas grāmatas pēc bērnu vērtējumā Rekovas bibliotēkā

1.vieta U.Starks, L.Bundestama "Zvēri, kurus neviens nav redzējis tikai mēs" (6 eksperti vērtēja kā labāko)

2.vieta J.Zvirgzdiņš "Rasas vasara" (  5 eksperti vērtēja kā labāko)

3.vieta L.V.Vītiņa "Dzejnieks un smarža" (4 eksperti vērtēja kā labāko)

Apraksts par bjvž Rekovas bibliotēkā.

Aizvadītā gada rudenī Rekovas bibliotēkā 13 bērnudārza sagatavošanas grupiņu bērni (sešgadnieki un piecgadnieki) uzsāka iepazīšanos ar bērnu 5+ žūrijas 2020 grāmatām, noklausoties to lasījumus un līdz šī gada 26.februārim veica šo grāmatu novērtēšanu.
     Seši skolēni no 1. - 4. kl. (bērnu žūrija) un viena skolniece no 5. - 12.kl (jauniešu žūrija)  paši individuāli veica grāmatu lasīšanu un novērtēšanu.
     Lasījumu laikā ar pirmsskolas sagatavošanas grupiņu bērniem iepazinām trīs latviešu autoru  un trīs cittautu  autoru bērnu grāmatiņas.
      Lasījumus sākām ar Sabīnes Košeļevas grāmatiņas “Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās” iepazīšanu. Stāsta galvenais varonis gurķis Elmārs ir izaudzis citādāks nekā citi gurķu dobes iemītnieki, proti, mazs un līks, tāpēc jūtas nelāgi un nemitīgi par to domā. Ko viņš piedzīvo augot savā gurķu saimē tu vari uzzināt pats izlasot šo grāmatu.
      Sekoja Jura Zvirgzdiņa grāmatas “Rasas vasara” lasījums. Tas ir stāsts par meitenes Rasas vienas vasaras piedzīvojumiem pie vecmāmiņas laukos. Kā sauc Rasas draugus, kas devās ar viņu uz laukiem un kā viņiem visiem tur pagāja vasara vari uzzināt arī Tu!
Jaunās mākslinieces un dzejnieces Lotes Vilmas Vītiņas dzejoļu grāmatu “Dzejnieks un smarža”, kuru mēs iepazinām nākošo var uzskatīt par Lotes debiju bilžu grāmatu žanrā.
Rudens krāsu ieskautajā oktobra mēnesī mūsu lasījumos ieskanējās tulkotās bērnu literatūras jaunākās pērles. Sākām iepazīt Katalāņu izcelsmes autores Annas Ļenasas grāmatu "Krāsu mošķis". Tā iepazīstina bērnu ar emocijām. Šī iepazīstināšana veidota ļoti interesantā, asociatīvā veidā. Vēlies uzzināt, izlasi!
Izlasot lietuviešu rakstnieka Marjus Marcinkeviča pasaku "Svizis", ko ilustrējusi māksliniece Lina Dūdaite mēs uzzinājām, ka  mazs sivēns var rakstīt dzejoļus, bet govs – slidot un kādu labu darbu viņi izdarīja kopā. Vai Tu arī to vēlies?
     Noslēgumā tika iepazīta zviedru rakstnieka Ulfa Starka un mākslinieces Lindas Bundestamas krāsainais dzejoļu krājums "Zvēri, kurus neviens nav redzējis, tikai mēs." Grāmatas dzejoļi stāsta par 27 būtņu sugām, kuras, izņemot tās autorus, neviens nav redzējis.   
Visu lasījumu noslēgumā notika pārrunas, kuru rezultātā noskaidrojām, kas visvairāk patika. Mazie klausītāji izkrāsoja savas darba lapas.
      Decembra mēneša beigās un līdz pat februāra beigām notika bērnu žūrijas grāmatu novērtēšana un elektronisko anketu aizpildīšana.
Gan lasīšanas darbu, gan grāmatu novērtēšanu aizvadītajā gadā apgrūtināja epidemioloģiskās drošības pasākumi un ierobežojumi visā valstī, kas saistīti ar  Covid-19 infekcijas izplatības samazināšanu. Bija nepieciešams atsevišķos gadījumos individuāli pa telefonu sazināties ar mazajiem lasītājiem. Žūrija ir noslēgusies vēl tikai gaidām brīdi, kad visi čaklie klausītāji un lasītāji varēs klātienē saņemt balviņas. Uz drīzu redzēšanos!