Rekovas bibliotēka

Mistra kalns

       Atrodas Šķilbēnu pagasta Porskovas ciemā uz DR 2 km no Rekovas. Tas ir reljefā norobežots ieapaļš kalns, kas atrodas strauta veidotas ielejas malā. Viszemākais pilskalns ir pret Z, bet šeit kalna mala ir visstāvākā. Pret D pilskalns ir 11 m augsts. Tā A un R pusē ap 5 m zem plakuma līmeņa ir terases, kuras sarakātas vēlāku laiku bedrēm.

       Iespējams, ka R terases malā ir bijis neliels valnītis. Ieejas vieta pilskalnā šķiet bijusi no ZA puses. Kā pilskalna plakumu, tā arī nogāzes un terases klāj vieglā smilts veidojies melns, irdens kultūrslānis, kurā uzietas ripas keramikas lauskas. Tas varētu liecināt, ka Mistra kalns ir vēlā dzelzs laikmeta (10.-12. gs.) vai pat vēlāku laiku nocietinājums

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

https://www.latvijas-pilskalni.lv/mistra-kalns/

https://www.youtube.com/watch?v=JGA1VIH9x2Q