Vecumu pagasta bibliotēka
 

Aktualitātes

 

Viļakas novada Vecumu bibliotēka lasītāju apkalpošana klātienē pēc 6. aprīļa

 

Lasītājiem pieejamie pakalpojumi:

  • grāmatu izsniegšana, saņemšana,
  • datorpakalpojumi - tikai pieaugušajiem lietišķu darbu (e-pasts, maksājumi u.c.) veikšanai - ne ilgāk par 15 min.,
  • bibliotēkas maksas pakalpojumi (printēšana, skenēšana) - ne ilgāk par 15 min.,
  • visi tiešsaistē un attālināti pieejamie pakalpojumi - datubāzes, elektroniskais katalogs - ne ilgāk par 15 min.

Pirms bibliotēkas apmeklējuma grāmatas rezervēt, izmantojot:

Apmeklētājus aicinām:

  • lietot sejas aizsargmaskas
  • ienākot bibliotēkā dezinficēt rokas
  • ievērot distanci 2 X 2 metri
  • bibliotēkā neuzturēties ilgāk par 15 min.