Vecumu bibliotēka
 

Aktualitātes

 

Bibliotēkas darbība no 2022.gada 1.marta

 

No 2022.gada 1.marta tiek atcelta vai mīkstināta lielākā daļa ierobežojumu bibliotēku darbībai:

  • apmeklētājiem nav jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, izņemot, lai piedalītos bibliotēkas organizētos publiskos pasākumos,
  • bibliotēkas iekštelpās gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP-2 respiratori, nosedzot muti un degunu (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam),
  • bibliotēku darbiniekiem, kuri darba pienākumus veic tiešā saskarsmē ar bibliotēkas apmeklētājiem, jābūt derīgam Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam
  • organizējot pasākumus, vairs nav nepieciešams ievērot noteikumus par fiksētām, pamīšus izvietotām sēdvietām.
Aicinām attālināti izmantot šādus pakalpojumus:
  • saņemt piekļuves datus un konsultācijas e-grāmatu bibliotēkas www.3td.lv un datu bāzes www.letonika.lv lietošanai,
  • saņemt konsultācijas par dažādu e- pakalpojumu lietošanu un meklēšanas iespējām datu bāzēs (news.lv, periodika.lv, Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze (balvurcb.lv) u.c.),
  • bezkontakta grāmatu apmaiņas pakalpojumu ārpus bibliotēkas telpām,
  • palīdzību informācijas meklēšanā, mācību materiālu sagatavošanā,
  • ielūkoties #Ēkultūras piedāvājumā.

Aktuālākā informācija:

      tālruņi: Vecumu bibliotēka: kontakttālr. -64546299, mob.tel. - 20287337

      e-pasts:       vecumibiblioteka(at)balvi(dot)lv

                          aijalocane(at)inbox(dot)lv

     tīmekļvietnē:  www.bibliotekas.lv/vecumi/