Vecumu bibliotēka
 

Periodika

 

2024.gadā bibliotēkai ir iegādāti šādi periodiskie izdevumi:

1.     "Ieva"

2.     "Ievas Veselība" 

3.     "Ilustrētā Junioriem"

4.     "Lauku Māja"

5.     "Mans Dārzs"

6.     "Patiesā Dzīve"

7.     "Pūcīte"

8.     "100 labi padomi"

9.     "Vaduguns"

       Bibliotēkā ir pieejams laikraksts "Balvu Novada Ziņas", kuru var dabūt arī līdzņemšanai uz māju.

 

Bibliotēkā uz vietas var izlasīt, kā arī dabūt līdzņemšanai uz māju 2023.gadā saņemtos periodiskos izdevumus:

1.  "Annas psiholoģija"

2.  "Astes"

3. "Ieva"

4. "Ievas Stāsti"

5. "Ievas Veselība"

6. "Ilustrētā junioriem"

7. "Leģendas"

8. "Māja Laukos"

9. "Mans Dārzs"

10. "Pūcīte"

11. "Vaduguns"