Vecumu bibliotēka
 

Resursi

                                      

                                        E - resursi

 

 

Datu bāzu pieejamība:

  • News.lv - Lursoft laikrakstu bibliotēka  (www.news.lv). Portāls satur vairāk nekā 100 Latvijas centrālo un vietējo laikrakstu  pilntekstu publikācijas, aktuālas ziņas un preses apskatus.
  • Letonika.lv (www.letonika.lv) - digitāls zinību resurss, ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju. Datu bāze ir SIA "Tilde" veidots interneta pakalpojums, kas nodrošina piekļuvi enciklopēdijām, vārdnīcām, latviešu literatūras pilntekstiem, attēliem, audio un video ierakstiem, valodas uzziņām un citiem informācijas resursiem
  • IMF eLibrary datu bāze (www.elibrary.imf.org). Šī datu bāze aptver pilnīgu (International Monetary Fund) publikāciju apkopojumu tādās nozarēs kā ekonomika,ekonometrija, politika, starptautiskās attiecības, maksājumu bilances, kapitālu tirgi, enerģētika, pārvaldība, ārvalstu valūtas, ārvalstu investīcijas, globalizācija, starptautiskās organizācijas, starptautiskā tirdzniecība, darba tirgi, monetārā politika, nabadzības samazināšana un tās atbalsts, reālie valūtas kursi u.c. Tiešsaistes piekļuve pilna teksta publikācijām, kā arī SVF statistikas datu bāze. Datu bāze piedāvā visjaunākos pētījumus un pārskatus. Kolekcija rada pievienoto vērtību jūsu darbam, izmantjot SVF pārskatus un datus. SVF ir respektabla iestāde, kas sniedz būtisku informāciju par globālām ekonomikas norisēm.

Nacionālā enciklopēdija - universāla populārzinātniska enciklopēdija latviešu valodā (www.eciklopedija.lv)

Valsts nozīmes kopkatalogs (valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs) (https://kopkatalogs.lv)

Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāze (raksti periodiskajos izdevumos)

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka: