Vecumu bibliotēka

Kontakti

     Adrese: "Ābeļziedi", c. Borisova, Vecumu pag., Balvu novads, LV - 4585

     e-pasts:  vecumubiblioteka(at)balvi(dot)lv

     kontakttālrunis:  64 546 299

     tīmekļvietnē: www.bibliotekas.lv/vecumi/