Vecumu bibliotēka

2006.gads Dzejas pēcpusdiena Mežvidu pamatskolā

                                                              2006.gads

Dzejas pēcpusdiena Mežvidu pamatskolā

Kad rudens dabas ainavu iekrāso dzeltenos, sarkanos un oranžos toņos, klāt ir dzejas dienu laiks... Pateicoties Balvu Centrālās bibliotēkas vadībai, kā arī Balvu KN pasākumu režisorei Ilgai Oplucānei, radās iespēja Mežvidu pamatskolas vecāko klašu un skolotāju auditorijai, arī Vecumu ļaudīm tikties ar dzejniecēm Ingu Gaili un Annu Auziņu. Tā kā dzejnieču mērķis bija uzrunāt jauniešus, uz pasākumu tika uzaicināti Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi un pedagoģes.