Vecumu bibliotēka

Mūzikai atdots mūžs

Mūzikai atdots mūžs…

  Borisovas tautas namā 2010.gada 23.februārī notika atceres pasākums „Mūzikai atdots mūžs…”, kas bija veltīts kokles virtuoza Aloizija Jūsmiņa 95.dzimšanas dienai. Pasākums iesākās ar Mežvidu pamatskolas skolnieces Dagnijas Kokorevičas stāstījumu par kokles izcelšanos. Ar Aloizija Jūsmiņa dzīvesstāstu klausītājus iepazīstināja Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Irēna Šaicāne, kura par šo slaveno personību ir veikusi pētījumu. Klātesošajai auditorijai bija iespēja skatīties fotogrāfijas no mūziķa dzīvesgājuma digitālajā versijā, kā arī oriģinālās afišas, kuras vēstīja par iespēju apmeklēt A.Jūsmiņa mūzikas pasākumus, vai to grupu, kuru sastāvā spēlēja A.Jūsmiņš, koncertus. Pasākuma dalībniekus ik pa laikam priecēja Žīguru kapelas „Ilgas” priekšnesumi, kuros varēja saklausīt kokles „maģiskās”, kā atzina pats „Ilgas” koklētājs, skaņas. Par A.Jūsmiņu atmiņās kavējās Borisovas iedzīvotāja Jevģēnija Račāne. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja aplūkot Briežuciema sievu austo segu izstādi, kas kopā ar kapelas spēli Borisovas tautas namā radīja senatnes auru.