Skujetnieku bibliotēka

Novadpētniecība

Skujetnieku lūgšanu nama vēsture.

    Skujetnieku lūgšanu nams tika izveidots 2001.gadā, ciemata bijušajā katlu mājā pēc Bēržu draudzes prāvesta Jāņa Kupča iniciatīvas un ar Lazdukalna pagasta padomes un Skujetnieku iedzīvotāju atbalstu. Ēka bija sliktā stāvoklī, bet kopīgiem spēkiem tā tika sakārtota, dievkalpojumi pulcēja diezgan ievērojamu skaitu lūdzēju, kaut solu vēl nebija un ļaudis piecieta neērtības. Lūgšanu nama pārvaldnieces pienākumus labprātīgi jau no pirmsākumiem uzņēmās Antoņina Greiškāne, un līdz pat šai dienai veic atbildīgi un no visas sirds, viņai palīdz un atbalsta visi Skujetnieku iedzīvotāji, kad tiek lūgta palīdzība.

  Pēc J.Kupča ierosinājuma vietējais sieviešu ansamblis ,,Sonāte’’ pievērsās garīgo dziesmu iekļaušanai savā repertuārā, dziedāt dievkalpojumos.

   2004. gadā prāvesta J.Kupča vadībā sākās ēkas iekšdarbi, tika uzlikta grīda, nobalsinātas sienas, sakārtots altāris

   2005.gadā kalpošanu Bēržu draudzē uzsāk prāvests Mārtiņš Klušs, nepametot novārtā arī Skujetnieku lūgšanu namu, turpinot J. Kupča iesākto darbu. Prāvesta Kluša laikā lūgšanu nams tiek pie jauniem ērtākiem soliem lūdzējiem.

   2007.gadā kapošanu draudzē no M. Kluša pārņem prāvests Oļģerts Misjūns. Prieks, ka arī darbība ar Skujetniekiem turpinās tāpat. Arī O. Misjūns dod savu artavu Skujetnieku lūgšanu nama attīstībā-tiek nomainītas ārdurvis, sakārota ieeja un 2010.gadā Skujetnieku lūgšanu nams tiek beidzot pie jauna skaista jumta, kas ir ļoti svarīgi. Skujetnieku lūgšanu nams tiek apmeklēts kuplā skaitā. Te dievu lūgt ierodas ne tikai Bēržu draudzes ticīgie, bet arī Tilžas, Krišjāņu, Augustovas, Balvu draudzes ticīgie, kā arī viesi no tālākām vietām -Rīgas, Gulbenes u.c. Šai laikā sieviešu ansamblis ,,Sonāte” ir kļuvis par garīgo dziesmu ansambli un piedalās visos baznīcas rituālos-kāzās, bērēs, krustībās, dievkalpojumos. Baznīcas uzturēšanā un sakārtošanā savu atbalstu sniedz arī vietējais uzņēmējs, z/s ,,Silmači” īpašnieks Ainārs Birkovs.

   Viss, kas sākās 2001.gadā prāvesta J. Kupča vadībā, turpinās arī 2011.gadā prāvesta O.Misjūna darbībā un cerams, ka Skujetnieku lūgšanu namam būs gara un ļoti skaista vēsture, ar daudz labiem un svētīgiem darbiem.

http://bibliotekas.lv/lazdukalns2/media/Sveiki!%20011.JPG