Maksas pakalpojumi

Pamatojoties uz 21.12.2021. Balvu novada Domes deputātu sēdes*

protokolu Nr.19., 11.§ noteikti sekojoši maksas pakalpojumi bibliotēkā:

 

BIBLIOTĒKAS MAKSAS PAKALPOJUMI

 

Informācijas izdruka:

- A4 melnbalta teksta lappuse                                                                                  0.11

- A4 lapa (no abām pusēm, melnbalta)                                                                    0.17

- A4 krāsaina teksta lappuse                                                                                    0.36

- A4 krāsaina teksta pus lappuse                                                                             0.18

- A4 krāsaina attēla lappuse                                                                                     0.62

- A4 krāsaina attēla pus lappuse                                                                              0.32


Kopēšanas pakalpojumi:

- A4 lappuse (melnbalta)                                                                                          0.11

- A4 formāta lapa (no abām pusēm, melnbalta)                                                       0.17


Skenēšana (teksts / attēls)  1 lappuse                                                                             0.19


Laminēšana

- Vizītkartes formāts                                                                                                 0.18

- A4 formāts                                                                                                              0.73

 

*Ar sēdes protokola izrakstu var iepazīties pie bibliotekāres.