Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēka

Izstādes

FEBRUĀRIS

Literatūras izstāde ,,Jēkabam Janševskim-155"