Pakalpojumi

Visiem Skujetnieku bibliotēkas apmeklētājiem pieejami šādi bezmaksas pakalpojumi:

 

  •  informācija par bibliotēkas krājumiem, nodaļām un bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
  •  iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās;
  •  uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u.c. izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
  •  informācijas avotu meklēšanas līdzekļi - elektroniskais katalogs, novadpētniecības datubāzes u.c.;
  •  datorpakalpojumi - internets, ofisa programmas, autorizētās tiešsaistes datubāzes u.c.;
  •  iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam;
  •  tematiskas, bibliogrāfiskas un faktogrāfiskas uzziņas;
  •  bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi;
  •  bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu pasūtināšana no citām bibliotēkām;
  •  ekskursija pa bibliotēku, iepazīstoties ar bibliotēkas struktūru, piedāvātajiem pakalpojumiem un informācijas resursiem;