Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēka

Par bibliotēku

Skujetnieku bibliotēka atrodas Lazdukalna pagasta teritorijā,tā dibināta 1953.gada3.jūlijā kā Lieparu ciema bibliotēka.

1977.gada 28.martā Lieparu ciems tika likvidēts un tā teritorija pievienota Lazdukalna pagastam, no šī laika bibliotēka visos dokumentos uzrādās kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka.

Tā tika pārcelta uz Skujetnieku ciemu,kur atrodas joprojām.Pēc novadu reformas struktūrvienības nosaukums ir Rugāju novada Lazdukalna pagasta ,,Skujetnieku bibliotēka".