Vectilžas pagasta bibliotēka
 

Pasākumi

empty placeholder

Jūlija mēnesim

 

JŪLIJA MĒNESIM

Izstādes:

8.jūlijā -  rakstniecei, Dzidrai Rinkulei Zemzarei – 100 (1920-2007)

,,Ābeles jau dārzos smagi lejup līkst, nobrieduši augļi,  zaru rokās tvīkst. Gatvēs kļavu lapas
spilgti iedegas.  Laukos pilnas vārpas,  kupli zeltojas. Vasariņa jaukā lēnām atvadās.
Drīzi rudens zemi pārstaigās. Vasariņa jaukā lēnām atvadās. Pati saule viņu projām vizinās.” /Dz.Rinkule-Zemzare/

20.jūlijā -  žurnālistei, rakstniecei Skaidrītei Annai Gailītei – 80 (1940)

,,Mīlestība, naids, atbildības sajūta un tās trūkums, patiesa un iedomāta vaina… Cik liels un varens ir liktenis? Cik – cilvēka paša rokās?”                      /S.A.Gailīte/

No  20. jūlija – 27.augustam bibliotēkas vad. atvaļinājumā, bibliotēka būs atvērta:

 3.augustā – 8.30-12.00; 10.augustā – 8.30 – 12.00; 17.augustā – 8.30 – 12.00


empty placeholder

Informācija saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī

Sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 12.martā izsludināto ārkārtējo situāciju valstī,
Vectilžas pagasta pārvalde no 2020.gada 16.marta līdz 12.maijam
APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTA

Mēs Jums palīdzēsim telefoniski, zvani, ja Jums rodas jautājumi:
•    Pārvaldes vadītāja – 26167818
•    Lietvede – 26618011
•    Rēķinvede – 26618011
•    Kultūras pasākumu organizatore – 27835511
•    Filiālbibliotēkas vadītāja – 28357780
•    Saimniecības pārzinis – 26545928
•    Sociālais darbinieks – 26183354 (trešdienās un ceturtdienās)

E-pasts: vectilza(at)balvi(dot)lv
E-pasts: anni3(at)inbox(dot)lv

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Marta mēnesim

 

Izstādes:

8.marts – Starptautiskā sieviešu diena: ,,Sieviete – ir dabas dota, jauka, skaista, ievainota. Savā sapnī ikdienā, tā par mums ir nomodā, saudzēsim un lolosim, savas jūtas neslēpsim. Sveiksim savas sievietes – mātes, meitas, dievietes. Ziedus skaistus dāvāsim, mīļus vārdus veltīsim.” /A.Ezerroze/

10.martā plkst: 11.00 bibliotēkā ciemosies pirmsskolas vecuma bērni, skaļā priekšā lasīšana, lasīsim grāmatu, kuras autore ir  Kristīne Neimane -  ,,Mušiņa, kurai sasāpējās vēders”.

16.martā – Aspazijai 155 (1865-1943)

,,Tā zilā ilgu puķe, tā nav ne še, ne te, tā puķe, tā zilā puķe – nez kur tā auguse! To zilo ilgu puķi, neviens nav redzējis, bet viņas saldo smaržu, ikviens ir sajutis.” /Aspazija/

22.marts – Pasaules ūdens diena- ,,Visgudrākie vārdi nepadzirdīs izslāpušo tā, kā viņu padzirdīs krūze ūdens.”  /Sofokls/

 23.- 27.marts ,,E-prasmju nedēļa” – Sniegt individuālas konsultācijas

Visu marta mēnesi bibliotēkā skatāma Rutas Fogeles pērlīšu rotaslietu izstāde: ,,Pērļošanas prieks”

            2020.gada dzīvnieks ir Baltā Metāliskā Žurka – visu marta mēnesi bibliotēkā skatāma  izstāde - ,,Pirmsskolas vecuma bērnu izkrāsotās žurkas.”