Vectilžas pagasta bibliotēka
 

Pasākumi

empty placeholder

Novembra mēnesim

PASĀKUMI NOVEMBRIM


Literatūras izstādes:
7.novembrī, rakstniekam – Kārlim Skalbem – 140 (1879-1945)
,,Es nepieminu ļaunu. Viņi vēl nezina kā sāp. Viņi grib redzēt sāpes un priecāties, kad kaķis mokās. Gan dzīve ievainos viņu, jaunās dvēseles un tie zinās, kā sāp.”                     /Kaķīša dzirnavas/
22.novembrī, franču rakstniekam – Andrē Židam – 150 (1869-1951)
,,Pastorālajā simfonijā”A. Žids uzdod sev ļoti raksturīgus jautājumus: vai arvien pieaugošas mīlestības spēks izlīdzina un attaisno visu, dara cilvēku labāku un jūtīgāku, vai arī – šāda mīlestība var būt akla, sevi un citus iznīcinoša apmātība?”       /A.Žids/
28.novembrī, dzejniekam Pēterim Zirnītim – 75 (1944-2001)
,,Maza skaista ilūzija, bija ciemos atnākusi, garu krāšņu sapņu dziju tā ap pirkstiņu sev vija. Vecas bikses laukā ārdu, ilgojos es labu vārdu, par to kas būs, par to kas bija, sēž un klusē Ilūzija…”    /P.Zirnītis/
10.novembrī - ,,Mārtiņdiena”. ,,Kas skanēja, kas žvadzēja, manā sētas pagalmā? Tur sajāja Mārtiņbērni, ar sudraba zobeniem” /Latv. t.dz./
11.-17.novembrī ,,Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa”, tēma Svētki Ziemeļvalstīs. Bibliotēkā skatāma ,,Ziemeļvalstu autoru grāmatu izstāde”. 15.novembrī plkst: 12.30 bibliotēkā ciemosies pirmsskolas vecuma bērni kopā ar skolotāju A. Bombāni. Lasīsim Astrīdas Lindgrēnas grāmatas ,,Grāmata par Pepiju Garzeķi”, fragmentu ,,Pepija svin dzimšanas dienu”.
18.novembris - ,,Latvijas Republikas Proklamēšanas diena”
,,Manas Latvijas sētās daudz aku –zaļiem akmeņu grodiem un vecas, koka spainis uz vindas pleca, zilas nātres uz aizlaistas takas un vectēva stādīti bērzi blakus.
Tās ir gudrās, tās ir teiksmu akas, - nevajag aizmirst vecās un gudrās, smelsim ūdeni - dziļo urbumu balvu, lai asinis sadzeļ vēsās skudras un noskaidro galvu”  /Jānis Peters/
20.novembrī piedalīties seminārā Balvu Centrālajā bibliotēkā. A.Pēkšēnas lekcijas/ nodarbības par tēmu- darbs ar deinstucionalizētiem klientiem.
Bibliotēkā skatāma izstāde: ,,Vinetas Ločmeles dekupāžas darbi”