Vectilžas bibliotēka

Darba laiki

Nedēļas diena Laiks
Pirmdiena 11.30 - 17.00
Otrdiena 11.30 - 17.00
Trešdiena 11.30 - 17.00
Ceturtdiena 11.30 - 17.00
Piektdiena   8.00 - 16.00

 

Spodrības diena – katra mēneša pēdējā piektdiena. Šajā dienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.