Vectilžas pagasta bibliotēka

Kontakti

Bibliotēkas vadītāja: Ina Skrima

Adrese: Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasta filiālbibliotēka, Balvu novads, LV – 4571

Tālrunis: 64546327

e-pasts: anni3(at)inbox(dot)lv