Vectilžas bibliotēka

Kontakti

Bibliotēkas vadītāja: Lilita Jermacāne

Adrese: Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV – 4571

Tālrunis: 64546327

e-pasts: vectilzasbiblioteka(at)balvi(dot)lv