Vectilžas pagasta bibliotēka

Kolhoza ,,Avangards" vēsture