Vectilžas bibliotēka
 

Attēli

Pirmsskolas grupas bērnu radošo darbu izstāde "Mans Jāņu vainags"

Gaidām Lieldienas kopā ar pirmsskolas grupiņas bērniem

Pirmsskolas grupiņas bērnu radošie darbiņi "Pirmie pavasara vēstneši"

Tamborētās pērlīšu kaklarotas

Pirmsskolas vecuma bērnu radošie darbiņi ,,Plaukstošais pavasaris"

Bērniem grāmatu izstāde Pasaku pasaules burvība

,,Saldumlācim lasīt tīk, grāmatas tam neapnīk. Mežā, pļavā vai pat kokā, grāmata tam vienmēr rokā" /A. Frišenbrūdere./

Pirmsskolas vecuma bērnu izkrāsotās Lieldienu olas un Es to varu...

Cilvēks ar labu grāmatu rokās nekad nevar būt vientuļš. /Goldoni/

Irēnas Zelčas rokdarbi

Ārkārtas situācijā cilvēki vēlas lasīt

Ir patīkami, ka arī ārkārtas situācijā cilvēki vēlas lasīt grāmatas -katru dienu ir jāsagatavo vairāki telefoniski grāmatu un žurnālu pasūtījumi lasītājiem!
Prieks redzēt smaidīgas sejas, saņemot speciāli lasītājiem aiz durvīm noliktus grāmatu sainīšus!

Arnitas Jermacānes ,,Somu" kolekcija.

Ievas Zelčas foto izstāde ,,Ārpusē".

Nāk rudentiņis

Foto izstāde ,,Nāk rudentiņis" 2009.gada oktobrī

Rudens ziedu izstāde

2009.gada oktobris