Vectilžas pagasta bibliotēka
 

Attēli

Arnitas Jermacānes ,,Somu" kolekcija.

Ievas Zelčas foto izstāde ,,Ārpusē".

Nāk rudentiņis

Foto izstāde ,,Nāk rudentiņis" 2009.gada oktobrī

Rudens ziedu izstāde

2009.gada oktobris