Vectilžas bibliotēka

Novadpētniecība

,,VISIEM MUMS TIEK DOTA ĻOTI LIELA BAGĀTĪBA, KAS KATRU DIENU TIEK SADALĪTA STARP VISIEM PILNĪGI VIENĀDI – TAS IR LAIKS.”   

/Napoleons Hills/