Vectilžas bibliotēka

Vectilžas astoņgadīgā skola

Vectilžas astoņgadīgās skolas vēsture

Nekas labāk par I.Ziedoņa vārdiem neataino Vectilžas astoņgadīgās skolas vēsturi, atstājot to cilvēku dzīvē un atmiņās kā skaistu mirkli!
"Un ilgāk par mirkli – nekas nespēj būt, un vairāk par mirkli mums neiegūt.” /Imants Ziedonis/