Vectilžas bibliotēka
 

Gada pārskati

Pārskats par darbību 2011.gadā.

Pārskats par darbību 2014.gadā (PDF formātā)

Pārskats par darbību 2017.gadā (PDF formātā)

Pārskats par darbību 2018.gadā (PDF formātā)

Pārskats par darbību 2019.gadā (PDF formātā)

Pārskats par darbību 2020.gadā (PDF formātā)

Pārskats par darbību 2021.gadā (PDF formātā)

Pārskats par darbību 2022.gadā (PDF formātā)