Vectilžas pagasta bibliotēka
 

Gada pārskati

Pārskats par darbību 2011.gadā.

Pārskats par darbību 2014.gadā (PDF formātā)

Pārskats par darbību 2017.gadā (PDF formātā)

Pārskats par darbību 2018.gadā (PDF formātā)