Kubulu bibliotēka

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi

  • Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, u.c.
  • Grāmatu, žurnālu un citu informācijas nesēju izsniegšana lietošanai mājās. 
  • Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas lietošana
  • Izdevumu saņemšana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana
  • Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām

Maksas pakalpojumi

  • Kopēšana
  • Izdrukas
  • Skenēšana

Cenrādis http://bibliotekas.lv/kubuli/media/maksas_pakalpojumi_2022.pdf