Kubulu bibliotēka

Pieejamā Prese bibliotēkā

 

 

2021.gadā bibliotēkā var lasīt šādus preses izdevumus

Avīzes:

  • Tautas veselības avīze
  • Ievas padomu avīze
  • Vaduguns
  • Balvu novada ziņas

Žurnāli:

  • Ieva
  • Ievas stāsti
  • Ievas dārzs
  • Privātā dzīve
  • 100 labi padomi
  • Leģendas

Bibliotēkā ir iespējams lasīt arī visus žurnālus , kas abonēti iepriekšējos četros gados (2020., 2019., 2018., 2017.).

Bibliotēkā ir iespēja bezmaksas izmantot Lursoft laikrakstu datubāzi NEWS, kur var lasīt lielākos nacionālos un reģionālos laikrakstus.

Bibliotēkā var izmantot Letonikas datubāzi, kā arī iegūt piekļuves kodus Letonika datubāzei attālināti - ārpus bibliotēkas telpām.

Visi interesenti aicināti izmantot bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus!